Čeho jsme dosáhli

icon Minerva violet

MINERVA 21 vznikla v lednu 2015 a za první dva roky existence zaznamenala doslova raketový start.

icon Minerva violet

myšlenka MINERVA 21 velmi rychle oslovila ženy napříč Českou republikou a za dva roky se k ní formou členství přihlásilo na 300 žen, webové stránky navštívilo přes 40 000 unikátních uživatelů

icon Minerva violet

vzniklo 14 Klubů MINERVA 21 u nás i v zahraničí; aktivně a systematicky pracují zejména kluby v Praze, Brně, Mladé Boleslavi, Olomouci a Písku, v zahraničí v Haagu

icon Minerva pink

do devíti networkingových diskusních setkání firem Exchange4U v Praze se zapojilo 30 firem, což představuje přes 400 účastníků, převážně žen

icon Minerva pink

již o první ročník mentoringového programu 2015-16 byl obrovský zájem, přihlásilo se téměř sto žen, bylo vybráno 54 dvojic, o rok později začal mentoring s téměř osmdesáti dvojicemi; součástí každého mentoringového roku jsou čtyři mentoringová setkání všech mentorů a mentee, obohacená o skvělé řečníky

icon Minerva lila

v rámci mentoringu vznikl program Alumni pro více než 130 absolventů Mentoringu

icon Minerva blue

v Praze a v Brně se uskutečnil čtyřdílný vzdělávací cyklus Sebevědomá žena v rámci Akademie MINERVA 21 a 12 otevřených kurzů, ve kterých bylo vyškoleno více než 120 žen

icon Minerva violet

MINERVA 21 uspořádala několik významných setkání a konferencí, zejména „Čeříme vodu společně“ v Parlamentu České republiky (březen 2015) a Forum MINERVA 21 na téma Komunikace, soutěžení a solidarita mezi mužem a ženou (únor 2017), členky Minervy vystupovaly na celé řadě dalších odborných konferencí a genderově zaměřených akcích (například na TEDx Women v Praze a ve Zlíně, na konferenci Svazu podnikatelek ČR v Brně, na pražských akcích Ženy ženám, na Kongresu žen, Equal Pay Day aj.) a prezentovaly se v českých i zahraničních médiích

icon Minerva violet

Klub MINERVA 21 Brno uspořádal první úspěšnou dobročinnou akci Hvězdičky – sbírka hraček pro kluky a holčičky, a to ve spolupráci s Magistrátem města Brna

icon Minerva violet

Ostravské Minervanky a sympatizující ženy i muži z ostravského regionu uvedli do života první dva ročníky dámského golfového turnaje MINERVA 21 Golf Cup 2015 a 2016

icon Minerva blue

MINERVA 21 připravila vzdělávací program pro vysokoškolačky a vysokoškoláky, který poprvé pilotně představila a realizovala v listopadu 2014 na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě