poslání, vize, hodnoty

Jsme společenské hnutí zodpovědných žen a mužů.
Sdílíme své zkušenosti, podporujeme se a máme vliv ve společnosti.

Zakladatelka Minerva 21

Inspiruje nás odkaz Elišky Krásnohorské, která v roce 1890 „rozčeřila stojaté vody“ a založila Minervu, první dívčí gymnázium ve střední Evropě. Zasloužila se tak o výchovu české ženské inteligence.

Připojte se s námi k odkazu Elišky Krásnohorské použítím hashtagu #EliskoMyToDame

Připojte se s námi k odkazu Elišky Krásnohorské použitím hashtagu #EliskoMyToDame

Naše hodnoty

  • Sebevědomí
  • Sdílení
  • Vliv

Kolegium Minerva 21

Spolupracovníci

Linda Štucbartová
Ambasadorka pro Foreign Affairs Minerva21