NADAČNÍ FOND

Nadační fond hnutí MINERVA 21 vznikl s jasným cílem shromažďovat finanční prostředky na podporu stipendií, ženských projektů a vzdělávání.

Cíle prvního projektu, který v rámci Nadačního fondu realizujeme, nese název „Svoboda rozhodování – právo říct NE“. Zaměřuje se na vzdělávání a výchovu předškolních dětí a jejich rodičů proti kouření, alkoholu, drogám, sexuálnímu zneužívání a na budování osobní svobody a bezpečnosti.

cíle projektu

1. Budovat otevřenou komunikaci mezi rodiči a dětmi, propagovat vztahy postavené na vzájemné důvěře a sdílení.

 

2. Naučit děti rozeznat nebezpečí a správně se rozhodovat, netolerovat šikanu a vyhnout se nebezpečí drog a jiných adiktivních návyků.

 

3. Naučit děti sebevědomí a schopnosti říci „NE“, budovat důvěru v radách rodičů.