Blanka Zeisková
  Jméno a příjmení: Blanka Zeisková
  Moje motto:
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  www: