Jitka Schmiedová
  Jméno a příjmení: Jitka Schmiedová
  Moje motto: Do what you can with what you have where you are every day and the future will take care of itself. (Dělej každý den, co můžeš, s tím, co máš a tam, kde jsi – a budoucnost se už sama o sebe postará).
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Jako mentorka pracuji již řadu let a vidím tak přínos této role. Vnímám jako přirozenou povinnost každé ženy ve vedení dělit se o své zkušenosti s ostatními a podporovat je na jejich cestě.
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  Praha (jiná města po dohodě možná též)
  www:
  Po roce 1989 byla u rozjezdu obchodních aktivit globální norské firmy NORSK HYDRO v tehdejším Československu. U této firmy pracovala až do roku 2000 v řadě pozic a rostla tak společně s firmou. Vyzkoušela si v mezinárodním prostředí s celoevropskou působností jak personalistiku a mzdové účetnictví, tak logistiku, podvojné účetnictví, IT podporu, podporu prodejního týmu. Nakonec zakotvila u stejné firmy na tehdy nové pozici HR manažerky a tomuto oboru zůstala věrná dodnes.
  V roli HR manažerky u japonské firmy MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE získala úspěšnou zkušenost z práce v odlišném kulturním prostředí. Podílela se na personální reformě ve Všeobecné zdravotní pojišťovně i na outsourcingu HR služeb ve Skandinávii u firmy Accenture. V roli personální ředitelky České spořitelny odpovídá převážně za řízení změn jak v HR, tak v bance, spolupracuj na tvorbě a realizaci firemní strategie, podílí se na rozvoji nejvyšších manažerů banky a aktivně se též účastní firemního programu na podporu rovných příležitostí a rozvoje diverzity.
  V roce 2011 se pod záštitou Amerického velvyslanectví účastnila programu „Women In Leadership“ v USA, kterého se zúčastnilo 100 žen z celého světa z nejrůznějších oborů. Inspiraci z tohoto programu čerpá dodnes.