Lenka Čábelová
  Jméno a příjmení: Lenka Čábelová
  Moje motto: If something is not important to do, it is important not to do it. (Jestliže něco není důležité, abychom to dělali, je důležité nedělat to.)
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Protože mi mentoring a podpora druhých v životě i práci velmi pomohly a chtěla bych se podělit o vše, co bude pro druhé užitečné.
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  Praha
  www:
  Jejím posláním je sdělovat a sdílet. Dokáže vidět širší souvislosti, vytvořit z mnoha sdělení srozumitelný příběh a z dílčích aktivit integrované komunikační projekty - jako když z dílků skládačky tvoří celkový obraz, který o sobě organizace chce sdělit. Působí jako ambasador firemní vize a baví ji propojovat lidi uvnitř firmy i kolem ní, aby společně dokázali něco změnit. Vybírá si témata, která pomáhají zlepšit obchodní výsledky organizace a současně mají pozitivní dopad na společnost. Za úspěch považuje to, když vidí konkrétní výsledky své činnosti, když pomáhá propojovat lidi z různých prostředí a společně tak všichni mohou dosáhnout mnohem lepšího výsledku, než by kdokoli docílil sám.
  V roli manažerky komunikace a společenské odpovědnosti v Microsoftu v ČR je jejím posláním vytvářet a sdílet příběh o tom, jak nové technologie zvyšují flexibilitu a mobilitu a jak možnost pracovat odkudkoli pomáhá zvyšovat výkon organizace a zároveň zlepšuje propojování osobního a pracovního života.