Marcela Janíčková
  Jméno a příjmení: Marcela Janíčková
  Moje motto: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdřív sám sebou.
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Podporuji projekty zaměřené na sdílení a výměnu zkušeností, na změny, přispívající k osobnímu a profesnímu růstu, nabytí spokojenosti.
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  Praha
  www: www.elevatorspeech.cz
  Zakladatelka projektu ElevatorSpeech.cz, konzultantka a specialistka komunikace. Její profesí a vášní je vzdělávání a rozvoj jedinců i týmů v organizacích. Zaměřuje se na vizuální komunikaci, techniky prezentace a práci s energií. Tato témata tvoří pilíře projektů Elevator Speech a Visual Coach.Dokáže podporovat sdílení nových nápadů, projektů a myšlenek. Třeba i pomocí tzv. Elevator Speech - bleskových prezentací nebo vizuální facilitace. Poskytuje poradenství a mentoring klíčovým pracovníkům v jejich profesní komunikaci a sebeprezentaci, aktivně vystupuje na konferencích, networkingových setkáních, spolupracovala na knize Rétorika a prezentace. Úspěšně absolvovala Coach Specific Training a dvouletý výcvik Gestalt přístupu v pracovním i osobním kontextu.

  Pokud neučí druhé, pak se učí od druhých, cestuje, kreslí a získává energii zážitky s přáteli a svými dětmi.