Radvan Bahbouh
  Jméno a příjmení: Radvan Bahbouh
  Moje motto: Nejlepší cíl není být nejlepší, ale být lepší.
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Přes dvacet let pracuji s týmy a jednotlivci jako kouč, jehož hlavním nástrojem je naslouchání. Přes dvacet let zároveň přednáším nejnovější poznatky z oblasti psychologie. Mentoring mi umožňuje syntézu mých koučovacích dovedností a mých vědomostí a zkušeností.
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  Praha
  www: www.qedgroup.cz
  Radvan vystudoval psychologii, medicínu, matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti. Od roku 2003 se začal věnovat výzkumu komunikace v týmech. Pro tento účel vytvořil metodu sociomapování. Zároveň se věnoval i jednotlivcům jako terapeut i jako kouč. Založil společnost QED GROUP a.s., která se zaměřuje na psychologický servis firmám. Od roku 1995 přednáší na Univerzitě Karlově psychologii osobnosti, metodologii psychologie, manažerskou psychologii a psychologii vyjednávání.