Rut Kolínská
  Jméno a příjmení: Rut Kolínská
  Moje motto: Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
  Proč jsem se rozhodl/a
  být mentorem/mentorkou?
  Na své životní pouti jsem se často musela učit metodou „pokus omyl“, načerpala jsem mnoho užitečných životních zkušeností, a tak budu ráda provázet ty, kteří budou mít zájem.
  Město, ve kterém bude
  mentoring probíhat:
  Praha
  www: www.materska-centra.cz
  Rut absolvovala etnografii a folkloristiku na FF UK v roce 1984. O čtyři roky později stála u zrodu hnutí Pražské matky a v roce 1992 iniciovala založení 1. mateřského centra v České republice. Postupně pomáhala vzniku dalších MC a vytvářela neformální síť. Formální Síť mateřských center založila v roce 2002 a dosud je její prezidentka a výkonná ředitelka. Díky aktivní spolupráci na mezinárodním poli se již neformální Síť MC stala spolu zakládající organizací mezinárodní sítě MC MINE. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a předsedkyní Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Za vytvoření Sítě mateřských center a její zapojení do mezinárodních organizací obdržela mezinárodní ocenění Žena Evropy 2003. V roce 2005 jí švýcarská Schwabova nadace udělila titul Sociálně prospěšná podnikatelka roku za know-how mateřských center, která umožňují matkám seberealizaci a nabízejí prevenci sociální exkluze. Je matka pěti – dnes už dospělých – dětí a čerstvá babička.